RÅDGIVNINGSFORMER
<umbraco:Item field=

NYHEDER

16. dec 2015

NY ANALYSE: ENERGIRENOVERING KAN BETALE SIG

Der er penge at hente - både her og nu og på længere sigt - hvis man energirenoverer sin ejendom (læs mere....). CC Green er godkendt "Bedrebolig Rådgiver" og kan hjælpe med din energirenovering.

1. dec 2015

BRØNDUM HUS KLAR TIL INDFLYTNING

CC Greens seneste Grønlands-projekt "Brøndum Hus" i Nuuk er klar til indflytning  (læs mere...)

RÅDGIVNINGSFORMER

Vores rolle i projekterne varierer fra sag til sag, men overordnet kan rådgivningen udøves som: 

Bygherrerådgiver

- hvor rådgiveren varetager bygherrens interesser såvel over for de projekterende som over for de udførende.

Rådgivningen kan udføres fra idéoplæg, programmering og/eller gennem hele planlægnings- og udførelsesperioden.

Totalrådgiver

- hvor vi har det overordnede ansvar for projektet

Ved at lade totalrådgiveren være ansvarlig for hele projektforløbet er det kun nødvendigt, at bygherren indgår én rådgivningsaftale. Totalrådgiveren tilknytter nødvendige underrådgivere og har ansvaret over for bygherren for disses arbejder.

Delt rådgivning

- hvor flere rådgivere udfører afgrænsede dele af projektet

Hver rådgiver har en særskilt aftale med bygherren. Rådgiverne har pligt til at samarbejde, men er ikke direkte kontraktligt forpligtede over for hinanden. Bygherren har ansvaret for styringen og koordineringen af rådgiverne og samspillet mellem dem.

Underrådgiver

- hvor vi udfører en afgrænset del af projektet

Rådgiveren har, som underrådgiver, alene aftale med 'sin' klient, der oftest er totalrådgiveren. Underrådgiveren har kontakt til projekteringslederen og bygherren via sin klient.

(tilbage...)