Vores rådgivning sikrer kvalitet og bæredygtighed i projektering og samarbejde via opdateret viden og relevante certificeringer

Læs mere om Passivhus-certificeringen

Læs mere om BedreBolig-certificeringen

Arbejdsmiljøkoordinator

Læs mere om arbejdsmiljøkoordinator

Vi er certificerede Passivhus Designere (PHPP)

Passivhuse – et godt indeklima og en god totaløkonomi

Det moderne byggeri og passivhuse har fokus på både at sikre et godt indeklima og en god totaløkonomi.

Et passivhus er et superlavenergihus og er endnu mere miljøvenligt end et lavenergihus. Det lave energiforbrug i passivhuset gøres muligt ved at skabe en varmetabs-minimerende konstruktion, der sikrer et absolut minimum af varmetab. Passivhuse kaldes også for nulenergihuse, da de oftest ikke bruger nogen form for ekstern energi.

Den primære opvarmningskilde af et passivhus er solen, og kun sekundært udnyttes interne varmekilder. Derved bliver energibehovet til opvarmning af huset tæt på nul. En samtidig tilkobling af et ventilationsanlæg sikrer varmegenvinding og et rigtig godt indeklima. Et passivhus har derfor en meget mindsket CO2-udledning sammenlignet med normalt husbyggeri.

Passivhuse dokumenteres via beregningsprogrammet PHPP, som er Passivhusinstituttets svar på det danske Be18.

Kontakt os for at høre mere om passivhuse

Vi er godkendt BedreBolig rådgiver af Energistyrelsen

Som godkendt BedreBolig Rådgiver yder vi helhedsrådgivning med henblik på energirigtige løsninger og igangsætning af energiforbedrende projekter.

Med BedreBolig skal du som boligejer kun henvende dig ét sted, hos en BedreBolig-rådgiver, der er godkendt af Energistyrelsen.

Som BedreBolig rådgiver varetager vi hele rådgivningsprocessen fra din første indledende samtale, kortlægning af boligen, udarbejdelse af plan for mulige energibesparelser- og forbedringer, igangsætning og styring af byggeprocessen, herunder koordinering af håndværkere og til sidst aflevering og opfølgning.

Godt for private, kommuner, byggebranchen – og miljøet

BedreBolig er også relevant i andre hensyn end privat regi. Ordningen kan være medvirkende til at reducere kommuners samlede CO2-udledning og derigennem hjælpe til at nå den enkelte kommunes klimamål. Samtidig bidrager energirenoveringer til lokal vækst – både i byggesektoren og blandt virksomheder, som sælger byggematerialer.

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægspladser

Arbejdsmiljø og økonomi hænger uløseligt sammen, og for at skabe gode resultater skal arbejdsmiljøet tænkes ind i projekteringen.

Som arbejdsmiljøkoordinator har vi de nødvendige kompetencer og virkemidler til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med de øvrige aktører i byggeprocessen.

Som tilknyttet arbejdsmiljøkoordinator kan vi:

  • Afholde sikkerhedsmøder og følge op på beslutninger
  • Koordinere planlægning, samarbejde og forebyggelse på byggepladsen
  • Ajourføre planen for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Tilpasse journalen for det færdige byggeri
  • Koordinere og kontrollere fællesområderne på de store byggepladser

Kontakt os, hvis du gerne høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med arbejdsmiljø i byggeprocessen.

Arbejdsmiljøkoordinator