Hos os får du rådgivning, der sikrer kvalitet og bæredygtighed i projektering og samarbejde – derfor certificerer vi os løbende

Læs mere om Passivhus-certificeringen

Læs mere om BedreBolig-certificeringen

Arbejdsmiljøkoordinator

Læs mere om arbejdsmiljøkoordinator

Vi er certificerede Passivhus Designere (PHPP)

Passive huse bygges med det mål at sikre et godt indeklima og en god total økonomi gennem et lavt energiforbrug. Det gøres muligt ved at skabe en varmetabsminimerende konstruktion, der sikrer et lavt varmetab.

Året rundt er solen den primære opvarmningskilde af et passiv hus og kun sekundært udnyttes interne varmekilder. Derved bliver energibehovet til opvarmning tæt på nul. Samtidig tilkobles et ventilationsanlæg ser sikrer varmindvinding, der sikrer et rigtig godt indeklima. Et passivhus har derfor en meget mindsket CO2-udledning.

Passivhuse dokumenteres via beregningsprogrammet PHPP, som er Passivhusinstituttets svar på det danske Be18.

Vi er godkendt BedreBolig rådgiver af Energistyrelsen

Som godkendt BedreBolig Rådgiver kan vi yde helhedsrådgivning med henblik på at hjælpe med energirigtige løsninger og igangsætte energiforbedrende projekter.

Med BedreBolig skal boligejeren kun henvende sig ét sted, hos en BedreBolig-rådgiver, der er godkendt af Energistyrelsen.

Som BedreBolig rådgiver kan vi varetage hele rådgivningsprocessen fra første indledende samtale, kortlægning af boligen, udarbejdelse af plan for mulige energibesparelser- og forbedringer, igangsætning og styring af byggeprocessen, herunder koordinering af håndværkere og til sidst aflevering og opfølgning.

BedreBolig kommer også kommunerne til gode. Ordningen kan være med til at reducere kommunens samlede CO2-udledning og medvirke til at nå kommunens klimamål. Samtidig bidrager energirenoveringer til lokal vækst – både i byggesektoren og blandt virksomheder, som sælger byggematerialer.

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds og sundhedsarbejdet indenfor bygge- og anlægspladser

Arbejdsmiljø og økonomi hænger uløseligt sammen, og for at skabe gode resultater skal arbejdsmiljøet tænkes ind i projekteringen.

Som arbejdsmiljøkoordinator har vi kompetencerne og virkemidlerne, som kan bruges til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med de øvrige aktører i byggeprocessen.

Som tilknyttet arbejdsmiljøkoordinator kan vi:

  • Afholde sikkerhedsmøder og følge op på beslutninger
  • Koordinere planlægning, samarbejde og forebyggelse på byggepladsen
  • Ajourføre planen for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Tilpasse journalen for det færdige byggeri
  • Koordinere og kontrollere fællesområderne på de store byggepladser.
Arbejdsmiljøkoordinator