Vi udarbejder konstruktionsløsninger – der giver bygbare løsninger

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af konstruktionsprojekter og projektering af bærende konstruktioner er en af CC Greens kerneydelser. 
 
Vi udfører statiske beregninger af alle typer af konstruktioner – fra den mindre tilbygning til store, komplekse byggerier. Målet er altid at udarbejde gode principper til bygbare løsninger, der mindsker materialeforbrug og giver mere værdi for pengene.
 
Vores rådgivning bygger på et samspil mellem kundens behov og kompleksiteten af det enkelte byggeri. 

> certificeringer

Som arbejdsmiljøkoordinator har vi kompetencerne og virkemidlerne til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø...

> Vores verdensmål

Hos CC Green bruger vi FNs verdensmål som rettesnor for en bæredygtig udvikling i byggebranchen...

> Om CC Green

Vi er brødre og samarbejdspartnere.Vi er drevet af at skabe gode rammer og principper for de projekter vi er involveret i, så vi minimerer fejl og sikrer kvalitet i byggeriet som helhed...