Vi yder energirådgivning – der har fokus på den endelige drift

Det energirigtige byggeri er gennemtænkt fra første skitse til endelig drift. Vi hjælper med rådgivningen og projektering om det er et projektbyggeri, nybyggeri, en tilbygning eller renovering. 

Vi er certificeret Passivhusdesigner (PHPP), og godkendt Bedre boligrådgiver og udfører energiberegninger (BE18) og varmetabsberegninger.

Det bæredygtige byggeri er for længst kommet på dagsordnen og der er masser af potentiale i at tænke energirigtige løsninger.

I samarbejde med øvrige involverede parter i byggeriet, bruger vi vores tekniske viden og praktiske erfaring i bygningsdesign, til at integrere passive energiløsninger (PHPP) uden at gå på kompromis med æstetik, indeklima og brugervenlighed.

> certificeringer

Vi certificerer os for at sikre kvalitet og bæredygtighed i vores rådgivning, projektering og samarbejde...

> Vores verdensmål

Hos CC Green bruger vi FNs verdensmål som rettesnor for en bæredygtig udvikling i byggebranchen...

> Om CC Green

Vi er brødre og samarbejdspartnere.Vi er drevet af at skabe gode rammer og principper for de projekter vi er involveret i, så vi minimerer fejl og sikrer kvalitet i byggeriet som helhed...