Sommerhusprojekt i Saksild nær Odder

Du kan nu reservere din sommerhusgrund på Saksild Strandfælled

Moesgaard Museum har afsluttet de arkæologiske forundersøgelser, og vi er nu så langt i processen, at du kan reservere din grund på ”Saksild Strandfælled” – Etape 1

”Saksild Strandfælled” ligger i det naturskønne område tæt på Saksild Strand. De 69 grunde er fordelt i mindre klynger, hvilket minimerer trafikbelastningen ved husene og skaber rolige og trygge omgivelser for hele familien.

Reservation sker efter ”først til mølle” princippet ved kontakt til Nybolig Odder på bje@nybolig.dk eller 86 54 26 66.

Lokalplanen er ikke endelig godkendt, så der kan stadig ske ændringer af projektet ligesom den mulige overtagelsesdag endnu ikke er afklaret – vi forventer, at grundene kan overtages fra primo 2023.

Download kort over hele området her.

Etape 1 – reservér nu

Etape 1 omfatter 25 sommerhusgrunde i klynge A, B og C. Grundstørrelser og -priser fremgår af oversigten – download kort med grunde og priser her.

Inden overtagelse af grunden har vi udført byggemodning med veje og stier samt forsyningsledninger for el, vand og spildevand (tilslutningsafgifter er inkluderet i grundprisen). Regnvand afledes til regnvandssø via åbne render på terræn.

Franck Miljø- og Geoteknik har udført indledende jordbundsundersøgelser i området – se notat her. Når lokalplanen er godkendt suppeles med yderligere 1 boring på hver grund.

Mere information

Du er altid velkommen til at kontakte CC Green, hvis du vil vide mere om projektet:

E-mail: kontakt@ccgreen.dk
Tlf.: 40 22 39 17 | 21 78 23 43

BAG OM DET NYE SOMMERHUSPROJEKT

Drømmen om at skabe et nyt og naturnært sommerhusområde i Saksild startede allerede tilbage i 2014. Der har tidligere været tænkt i sommerhusbyggeri på den nuværende mark, som ligger tæt på et af landets bedste badestrande.

Bag det spændende, nye byggeprojekt står erfarne kræfter. Jesper og Nicolai Markfoged, som ejer og driver det rådgivende ingeniørfirma CC Green i Odder.

Med vores baggrunde som bygningskonstruktør og bygningsingeniør – sammenholdt en stor kærlighed for Odder, kysten og naturen, glæder vi os enormt over den store interesse i projektet, og til at vi kan føre det ud i livet.