Vi skaber indeklimaer – hvor liv skal leves

Vi rådgiver om indeklima så kunden tilfredsstilles og byggeriet lever op til myndighedernes krav til lydisolering, akustik og efterklangstid.

Vores arbejde bygger på en helhedsforståelse for de enkelte faktorer og deres indbyrdes sammenhænge. Derfor tænker vi indeklima ind fra de tidlige faser i byggeprocessen.

Samspillet mellem konstruktion, materiale og indretning har stor betydning for indeklimaet og vi rådgiver i forbindelse med fugtforhold, materialeegenskaber og indeklima.

Vi arbejder ud fra en forståelse for, at et godt indeklima har stor værdi for både den enkeltes sundhed og trivsel, men også for bygningens drift og værdi.

> certificeringer

Som godkendt BedreBolig Rådgiver kan vi yde helhedsrådgivning med henblik på at hjælpe med energirigtige løsninger...

> Vi tager ansvar

Vi vil gerne være med til at præge byggebranchen i en retning, hvor de negative påvirkninger minimeres og den positive værdi for mennesker, miljø og økonomi maksimeres...

> Om CC Green

Vi er brødre og samarbejdspartnere.Vi er drevet af at skabe gode rammer og principper for de projekter vi er involveret i, så vi minimerer fejl og sikrer kvalitet i byggeriet som helhed...