Hvis dit byggeri har krævet en byggetilladelse, skal du have en ibrugtagningstilladelse (bygningsattest) på det færdige byggeri, før du kan tage det i brug.

Hvad er ibrugtagningstilladelse?

En ibrugtagningstilladelse er en endelig, lovpligtig godkendelse af dit byggeri.

En ibrugtagningstilladelse, tidligere kaldet en bygningsattest, er en attest, der sikrer og dokumenterer, at alt fra byggelovgivning, bygningsreglement, miljøkrav, krav om brandsikkerhed og andre øvrige forskrifter er overholdt i dit byggeri.

Godkendelse af ibrugtagningstilladelse

Det er kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, der behandler færdigmelding og udsteder ibrugtagningstilladelsen. Forud for tilladelse til ibrugtagning vurderer kommunen, om der foreligger dokumentation for de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af, og der er ansøgt om i byggetilladelsen.

En ibrugtagningstilladelse følger altid byggeriet, så fremtidige ejere kan rekvirere den samme garanti for det individuelle byggeri.

Generelt kræves ibrugtagningstilladelse for alle byggerier, som kræver byggetilladelse. Visse typer af byggeri er undtaget kravet om ibrugtagningstilladelse. Det gælder byggerier, som ikke har krævet en forudgående byggetilladelse (oftest fx garager, carporte, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse).

En ibrugtagningstilladelse er ikke en attest, der sikrer den håndværksmæssige kvalitet i byggeriet. Den kvalitetsmæssige overdragelse af byggeriet finder i stedet sted på en afleveringsforretning.

Vi samarbejder med dig i hele byggeprocessen – fra byggetilladelse til endelig ibrugtagningstilladelse 

Nicolai og Jesper Markfoged, CC Green

FØR BYGGERIET

Professionel rådgivning og hjælp til byggetilladelse, tegninger og beregninger.

UNDER BYGGERIET

Løbende byggetilsyn med dit byggeri sikrer, at du undgår fatale fejl, som er dyre at rette op på senere i processen.

EFTER BYGGERIET

Afleveringsforretningen og rådgivning i forbindelse med færdigmelding af byggeri og ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

Vi har i forbindelse med byggeriet af vores hus anvendt CC Green som byggesagkyndige til at føre tilsyn med byggeriet. CC Green foretog tilsyn undervejs i byggeprocessen og rettede henvendelse til byggefirmaet ved bemærkninger til byggeriet.

Med CC Green som byggesagkyndige følte vi os trygge under byggeprocessen og sikret mod uønskede overraskelser efter overtagelsen af huset.

Vi vil varmt anbefale at anvende CC Green som byggesagkyndige under opførelsen af dit hus.

Julie & Sune / Odder

Vi er netop flyttet ind i vores nyopførte drømmehus og har gennemgået en lang og tung byggeproces, som kan virke temmelig skræmmende for et par, som aldrig har prøvet at bygge eller renovere et hus før. Derfor undersøgte vi markedet for assistance i form af byggetilsyn og vi fandt frem til CC Green fra Odder.

Vi har følt os meget trygge i deres hænder. Kommunikationen til CC Green har været meget professionel og lige til. De kunne oversætte det tekniske til et mere forståeligt sprog, som vi kunne forstå. Vi har kun de varmeste anbefalinger omkring CC Green.

Bjørk & Thomas / Hørning

anker2

FÅ HJÆLP TIL IBRUGTAGNINGSTILLADELSE
MED PROFESSIONEL
BYGHERRERÅDGIVNING

Det er dig, som boligejer/bygherre, der har ansvaret for dit byggeri. Hos CC Green har vi som bygherrerådgivere stor erfaring med at sikre dit byggeri fra start til slut. Uanset, om du skal bygge nyt eller ændre den nuværende anvendelse på din ejendom, hjælper vi dig med at ansøge og dokumentere alt, der er nødvendigt i byggeriet og ibrugtagningstilladelse.

Vi hjælper med:

  • Byggetilladelse, tegninger og beregninger
  • Udbud, kontraktforhold, tilsyn og aflevering
  • Dokumentation og ibrugtagningstilladelse

anker3

MIDLERTIDIG IBRUGTAGNINGSTILLADELSE

Jævnfør byggeloven er det som bygherre muligt at søge midlertidig ibrugtagningstilladelse, så dit byggeri kan tages helt eller delvist i brug, selvom byggearbejdet endnu ikke er endeligt afsluttet.

Kommunalbestyrelsen kan give midlertidig ibrugtagningstilladelse til helt eller delvis brug ved eksempelvis nedrivningsarbejder, hvor dele af byggeriet står færdigt.

Kommunen kan dog give en række betingelser til dig som ansøger, hvis de fx vurderer, at der skal tages forholdsregler i forbindelse med byggeriet.

IBRUGTAGNINGSTILLADELSE BR18

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel i byggeloven.

Ibrugtagningstilladelsen er en del af byggesagsbehandling efter BR18 (eller bygningsreglementet efter 2018).

Du kan læse mere om bygningsreglementet her.

Bygningsreglementet regulerer udover administrative bestemmelser en lang række tekniske emner og krav om fx

  • adgangsforhold
  • brandforhold
  • ventilation