Vi udfører brandrådgivning – der giver tryghed

Vi tænker brandsikring ind fra projektets start, uanset om det drejer sig om ældre ejendomme, nybyg, stråtag, etageejendomme; vores rådgivning tilpasses projektet. 

Den brandtekniske redegørelse er obligatorisk. I den skal det gøres klart hvilke passive og aktive brandsikringstiltag, der er foretaget i forhold til bygningen, flugtvejsforhold og redningsmandskabets muligheder.

Brandsikringen udføres altid i tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter, så brandsikringen integreres i byggeriets design og funktion fra start. 

> Vi tager ansvar

Vi vil gerne være med til at præge byggebranchen i en retning, hvor de negative påvirkninger minimeres og den positive værdi for mennesker, miljø og økonomi maksimeres...

> certificeringer

Vi certificerer os for at sikre kvalitet og bæredygtighed i vores rådgivning, projektering og samarbejde...

> Om CC Green

Vi er brødre og samarbejdspartnere.Vi er drevet af at skabe gode rammer og principper for de projekter vi er involveret i, så vi minimerer fejl og sikrer kvalitet i byggeriet som helhed...