Vi koordinerer byggepladsen – så det bliver et sundt arbejdsmiljø

Som uddannet arbejdsmiljøkoordinator udarbejder vi byggepladsplaner for sikkerhed, arbejdsmiljø og ledelse (PSS). Vi rådgiver og koordinerer de fælles byggepladsaktiviteter, hvilket indebærer styringen af byggeriets forløb indefor tid, kvalitet, og økonomi. 

Med den rette byggetekniske viden og overblik over byggeprocesserne kan vi drive og eksekvere en målrettet og effektiv byggeledelse, uanset om det er projektbyggeri, nybyggeri, tilbygning eller renovering.

I vores rådgivning vægter vi det tværfaglige samarbejde og den gode dialog mellem de involverede samarbejdspartnere.

> certificeringer

Som arbejdsmiljøkoordinator har vi kompetencerne og virkemidlerne til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø...

> Vi udvikler projekter

Igennem projektudvikling kan vi sætte vores erfaring fra byggebranchen i spil og præge de tidlige faser og projekteringen af projekterne...

> Om CC Green

Vi er brødre og samarbejdspartnere.Vi er drevet af at skabe gode rammer og principper for de projekter vi er involveret i, så vi minimerer fejl og sikrer kvalitet i byggeriet som helhed...