Det falder os naturligt at tage samfundsansvar og omsætte vores værdier til CSR

Derfor tænker vi bæredygtigt hele vejen rundt, fra byggeri til arbejdsmiljø og økonomi.

Vi vil gerne være med til at præge byggebranchen i en retning, der øger den positive værdi for mennesker, miljø og økonomi. 

Vi har fokus på det hele byggeri – fra ide til drift.

 | Miljømæssig ansvarlighed

Vi har fokus på at udarbejde gode principper for projekterne, så spild af ressourcer mindskes og den endelige drift bliver bæredygtig.

 | Økonomisk ansvarlighed

Vi går op i at forsimple og forbygge fejl i projektet, så vi sparer tid og penge, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

 | Social ansvarlighed

Vi har respekt for forskelligheder fagligt og menneskeligt. En konstruktiv og respektfuld dialog er for os fundamentet for et godt samarbejde.

Det hele byggeri – det hele menneske

Vi bruger FNs verdensmål som en guide til at arbejde med bæredygtighed i byggebranchen. Verdensmålene gør bæredygtighed håndgribeligt og på tværs af fagligheder letter de dialogen og samarbejdet om at præge branchen i en mere bæredygtig retning.

Vores verdensmål

For os er bæredygtighed mere end “bare” klima. Derfor har vi et særligt fokus på disse ni verdensmål i vores daglige arbejde.

Det betyder, at vi…

  • går op i at effektivisere, minimere fejl og materialespild og dermed sikre et lavere energiforbrug, færre omkostninger til vedligeholdelse og en højere bygningsværdi.
  • går op i at vores rådgivning bliver en hjælp til at træffe bæredygtige valg og, at vi i vores udvikling af projekter sikrer gode klimavenlige løsninger, der sikrer grundvandet, indeklimaet såvel som trivsel.
  • går op i at arbejdsmiljøet og samarbejdet er konstruktivt, med en god og anstændig dialog, der gør op med kampen mellem fagligheder.
  • går op i kvalifikationer og personlighed, derfor har vi ansat to dygtige og værdsatte medarbejdere i fleksjob, for vi tror på at bæredygtighed også handler om at skabe anstændige jobs og sunde arbejdsmiljøer for alle.