Vi tager samfundsansvar og omsætter vores værdier til CSR

Derfor tænker vi bæredygtigt hele vejen rundt, fra byggeri til arbejdsmiljø og økonomi.

Vi ønsker at være med til at præge byggebranchen i en retning, der øger den positive værdi for mennesker, miljø og økonomi. 

Vi har fokus på det hele byggeri – fra idé, udvikling og til drift.

Samfundsansvar

 | Miljømæssig ansvarlighed

Vi udarbejder gode principper for projekterne, så spild af ressourcer mindskes og den endelige drift bliver bæredygtig

 | Økonomisk ansvarlighed

Vi forsimpler og forebygger fejl i projektet, så vi sparer tid og penge, uden at gå på kompromis med kvaliteten

 | Social ansvarlighed

Vi respekterer faglige og menneskelige forskelligheder. For os er en konstruktiv og respektfuld dialog fundamentet for det gode samarbejde

Det hele byggeri – det hele menneske

Vi bruger FNs verdensmål som en guide til at arbejde med bæredygtighed i byggebranchen. Verdensmålene gør bæredygtighed håndgribeligt og på tværs af fagligheder letter de dialogen og samarbejdet om at præge branchen i en mere bæredygtig retning.

Vores verdensmål

For os er bæredygtighed mere end “bare” klima. Derfor har vi et særligt fokus på disse ni verdensmål i vores daglige arbejde.

Det betyder, at vi prioriterer…

  • at effektivisere, minimere fejl og materialespild. Dermed sikrer vi et lavere energiforbrug, færre omkostninger til vedligeholdelse og en højere bygningsværdi
  • at vores rådgivning bliver en hjælp til at træffe bæredygtige valg og, at vi i vores udvikling af projekter sikrer gode, klimavenlige løsninger, der sikrer såvel grundvand, indeklima og trivsel
  • at arbejdsmiljøet og samarbejdet er konstruktivt, med en god og anstændig dialog, der gør op med kampen mellem fagligheder
  • kvalifikationer og personlighed. Vi har ansat to dygtige og værdsatte medarbejdere i fleksjob, fordi vi tror på, at bæredygtighed også handler om at skabe anstændige jobs og sunde arbejdsmiljøer for alle.