Byg lovligt og sikkert – vi rådgiver, så du overholder bygningsreglementet

Vi giver fagligt funderet rådgivning omkring myndighedsansøgninger og byggetilladelser, så du kommer godt fra start og kan bygge både lovligt og sikkert. 

Reglerne for byggeri ændrer sig konstant og der er nu så omfattende krav, at det kan være svært at håndtere som privatperson.

De fleste vil derfor spare tid og besvær ved at inddrage en byggerådgiver, der har erfaring. De fleste vil opleve, at prisen for hjælp til udformning af myndighedsansøgningen, er rigtig godt givet ud.

Vi rådgiver så dit byggeprojekt bliver bygbart og bæredygtigt.

Nicolai og Jesper Markfoged, CC Green

FØR BYGGERIET

Vi hjælper dig med de nødvendige ansøgninger, tegninger og beregninger.

Læs mere om byggetilladelse

UNDER BYGGERIET

Vi fører byggetilsyn med byggeriet, så du undgår fatale fejl, som senere er dyre at rette op på.

Læs mere om byggetilsyn med dit byggeri

EFTER BYGGERIET

Vi deltager i afleveringsforretningen og rådgiver dig i forbindelse med ansøngningen om ibrugtagningstilladelse.

Læs mere om ibrugtagningstilladelse

Vi har i forbindelse med byggeriet af vores hus anvendt CC Green som byggesagkyndige til at føre tilsyn med byggeriet. CC Green foretog tilsyn undervejs i byggeprocessen og rettede henvendelse til byggefirmaet ved bemærkninger til byggeriet.

Med CC Green som byggesagkyndige følte vi os trygge under byggeprocessen og sikret mod uønskede overraskelser efter overtagelsen af huset.

Vi vil varmt anbefale at anvende CC Green som byggesagkyndige under opførelsen af dit hus.

Julie & Sune / Odder

Vi er netop flyttet ind i vores nyopførte drømmehus og har gennemgået en lang og tung byggeproces, som kan virke temmelig skræmmende for et par, som aldrig har prøvet at bygge eller renovere et hus før. Derfor undersøgte vi markedet for assistance i form af byggetilsyn og vi fandt frem til CC Green fra Odder.

Vi har følt os meget trygge i deres hænder. Kommunikationen til CC Green har været meget professionel og lige til. De kunne oversætte det tekniske til et mere forståeligt sprog, som vi kunne forstå. Vi har kun de varmeste anbefalinger omkring CC Green.

Bjørk & Thomas / Hørning

KVALITETSRÅDGIVNING FØR OPFØRSEL AF DIT BYGGERI

Vi rådgiver dig i de indledende faser af byggeprocessen så overblikket bevares og al nødvendig dokumentation kommer på plads.

Vores rådgivning er fagligt funderet og bygger på mange års erfaring fra byggebranchen og med kontakt til både myndigheder og håndværkere.

 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Tegninger
 • Energiberegninger
 • Statiske beregninger
 • Brandrådgivning.

anker2

SKRÆDDERSYET BYGGETILSYN UNDER DIT BYGGERI

Vi hjælper dig igennem de vigtige beslutninger i projektforløbet og holder tilsyn med de kritiske faser under opførslen.

Vores tilsyn bliver skræddersyet til dit byggeri og udføres på de tidspunkter, hvor vi af erfaring ved, at risikoen for store fejl er størst.

 • Udbud
 • Kontraktforhold
 • Tilsyn
 • Aflevering.

anker3

AFSLUTTENDE TILSYN EFTER DIT BYGGERI

Vi hjælper dig med den endelige afleveringsforretning og ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

Vores rådgivning og tilsyn er grundig og udføres med øje for, at byggeriet skal være bygbart og er fremtidssikret. 

 • Dokumentation af drift og vedligehold
 • Dokumentation af kvalitet
 • Ibrugtagningstilladelse

> Vi tager ansvar

Vi vil gerne være med til at præge byggebranchen i en retning, hvor de negative påvirkninger minimeres og den positive værdi for mennesker, miljø og økonomi maksimeres...

> Om CC Green

Vi er brødre og samarbejdspartnere.Vi er drevet af at skabe gode rammer og principper for de projekter vi er involveret i, så vi minimerer fejl og sikrer kvalitet i byggeriet som helhed...

> Kontakt CC Green

Kontakt os for rådgivning til dit byggeri eller for sparring på nye byggeprojekter. Ring på 40 22 39 17 eller send os en mail