Vi sikrer et gennemtænkt og bæredygtigt kvalitetsbyggeri

Vi tilbyder faglig og professionel bygherrerådgivning til private, almene og offentlige bygherrer – i alle projektets faser, lige fra udvikling og myndighedsansøgninger til byggeplads og ibrugtagning. 
 
Når du vælger at rådføre dig med bygherrerådgivning hos CC Green, kender vi til alle de faglige og byggetekniske problemstillinger og udfordringer, der kan opstå undervejs.
 
Vi sikrer med andre ord, at du kommer godt og sikkert i mål med det forestående byggeprojekt.

Vi er din personlige bygherrerådgiver – fra første skitse til færdigbygget og godkendt projekt.

Nicolai og Jesper Markfoged, CC Green

BÆREDYGTIG BYGHERRERÅDGIVNING
– FRA START TIL SLUT

Som bygherre er det vigtigt, at dit byggeri kommer godt og målrettet fra start. Vi ved, at det kan være en uoverskuelig proces at sætte sig ind i omfattende myndighedskrav, tidsplan og økonomiske forhold, når du skal i gang med dit byggeri.

De beslutninger, du træffer indledningsvist i projektet, har afgørende betydning for, hvordan byggeprojektet forløber. Vi klæder dig på til at kunne træffe både velovervejede og langsigtede beslutninger, samtidigt med, at vi har fokus på din vision for og dine tanker omkring dit byggeprojekt.

Vi har mange års erfaring som bygherrerådgiver. Vi deltager aktivt i hele projektet, lige fra projektudvikling, styring på de kreative processer, koordinering, dialog med myndigheder og andre relevante personer/instanser i projektet samt kontinuerlig kvalitetskontrol og projektledelse.

FØR DU GÅR I GANG

 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Tegninger 
 • Beregninger
 • Brandrådgivning

UNDERVEJS I BYGGERIET

 • Udbud
 • Kontraktforhold
 • Tilsyn
 • Aflevering

NÅR BYGGERIET ER FÆRDIGT

 • Dokumentation af drift og vedligehold
 • Dokumentation af kvalitet
 • Ibrugtagningstilladelse

SKRÆDDERSYET BYGHERRERÅDGIVNING

Bygherrerådgivning for private

Er du privat bygherre, tilbyder vi kompetent sparring og rådgivning, som klæder dig bedst muligt på til det forestående byggeprojekt.

Vi tilbyder fagligt funderet rådgivning omkring myndigheds-ansøgninger og byggetilladelser. Og vi hjælper dig med at træffe de beslutninger, der sikrer, at du undgår faldgruber og kommer både vellykket og tilfreds i mål med dit byggeprojekt.

Bygherrerådgivning for virksomheder

Som bygherrerådgiver er det vores vigtigste opgave at sikre, at projektet kommer godt fra start, og at bygherre aldrig mister overblikket undervejs.

Vi brænder for at skabe bæredygtige, kreative og innovative byggeprojekter, og har erfaring med bygherrerådgivning til både almene og offentlige bygherrer. Vi hjælper jer med at vælge alt fra udviklingsramme og -forløb til udbudsstrategi, da dette har stor betydning for projektet. Det betyder også, at vi allerede indledningsvist afstemmer forventningerne omkring kvalitet, økonomi og tidsplan.

> Vi tager ansvar

Vi vil gerne være med til at præge byggebranchen i en retning, hvor de negative påvirkninger minimeres og den positive værdi for mennesker, miljø og økonomi maksimeres...

> Om CC Green

Vi er brødre og samarbejdspartnere.Vi er drevet af at skabe gode rammer og principper for de projekter vi er involveret i, så vi minimerer fejl og sikrer kvalitet i byggeriet som helhed...

> Kontakt CC Green

Kontakt os for rådgivning til dit byggeri eller for sparring på nye byggeprojekter. Ring på 40 22 39 17 eller send os en mail