Vi projekterer anlægningsarbejde – der skaber et godt fundament

Hos CC Green har vi god erfaring med at foretage beregninger, der sikre en effektiv koordinering med myndigheder, forsyningsværk, entreprenører m.m.

Vi projekterer arbejde indenfor jord, kloak, beton og vej, i forbindelse med anlægsprojekter, byggemodninger mv.

Vi oplever at kravet til håndtering af regn- og spildevand er støt voksende som et led i beskyttelse af vores miljø. Derfor tænker vi klimatilpasning ind som en del af de tidlige stadier i byggeudviklingen, særligt i forhold til håndtering af de øgede mængder regnvand.

Som en konsekvens af de øgede vandmængder er der et naturligt øget fokus på LAR og separation af spildevandssystemer, i udviklingen af bæredygtige bygninger og bydele, der holder langt ind i fremtiden. 

> certificeringer

Som arbejdsmiljøkoordinator har vi kompetencerne og virkemidlerne til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø...

> Vi udvikler projekter

Igennem projektudvikling kan vi sætte vores erfaring fra byggebranchen i spil og præge de tidlige faser og projekteringen af projekterne...

> Om CC Green

Vi er brødre og samarbejdspartnere.Vi er drevet af at skabe gode rammer og principper for de projekter vi er involveret i, så vi minimerer fejl og sikrer kvalitet i byggeriet som helhed...