Bygherrerådgivning og projektering

Kloakseparering, Skanderborg

Kloakseparering af 12 fritliggende parcelhuse ved Skanderborg Sø

Hvad er CC Greens rolle?

Totalrådgivning

Hvem er det lavet for?

Midtjysk Boligselskab v/Boligkontoret Danmark

Hvem er det lavet med?