Projektering og tilsyn

Rådhusgade, Odder

Ny etageejendom med bolig/erhverv

Hvad er CC Greens rolle?

Ingeniør projektering – Tilsyn

Hvem er det lavet for?

HFE Ejendomme

Hvem er det lavet med?